رفتن به محتوای اصلی
x

شوراهای کمیسیون موارد خاص با هدف ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت واحد در رسیدگی به مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها وموسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و لزوم وحدت رویه و تصمیم گیری سنجیده تر درباره درخواست های دانشجویان دارای موارد خاص تشکیل شده است که با قضاوت های دقیق وارائه راه حل های منطقی ، به حل معضلات تحصیلی دانشجویان و تسهیل د رروند آموزش آنها کمک شایانی می کند.


معرفی
معرفی
اعضا
اعضا
آئین نامه ها و اطلاعیه ها

معرفی:

کمیته انضباطی دانشجویان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان می باشد و موظف است با تأکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی نماید. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد.

وظایف:

براساس ماده 66 شیوه نامه اجرائی آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب آبان ماه 1401 دبیر کمیته بدوی مطابق فرآیند زیر مسئول انجام امور لازم جهت تشکیل پرونده و طرح موضوع در جلسات کمیته انضباطی است:

الف. ثبت شکایت و گزارش با ذکر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاکی


معرفی
معرفی
اعضا
اعضا
آئین نامه ها

معاون دانشجویی
معاون دانشجویی
مدیران
مدیران
کارمندان معاونت دانشجویی
کارمندان معاونت دانشجویی
معاونین سابق
معاونین سابق
مدیران و همکاران سابق یا بازنشسته
مدیران و همکاران سابق یا بازنشسته
کارکنان منتخب
کارکنان منتخب

دانشگاه صنعتي اصفهان برخوردار از فضاي علمي و فرهنگي پويا و كيفيت گراي دانشگاهي است.

  • داراي مرجعيت علمي و فناوري در آسياست.
  • سرآمد در تربيت دانش آموختگاني توانمند در تراز جهاني است.
  • اخلاق مدار و نقش آفرين در توسعه كشور است.

معاونت دانشجويي در راستاي دستيابي به اهداف كلان دانشگاه اهداف ذيل را دنبال مي كند:

  •  گسترش و به روزرسانی امکانات رفاهی دانشجویان

  •  توسعه امکانات ورزشی - تفریحی

تحت نظارت وف ایرانی