رفتن به محتوای اصلی
x

مراحل پذيرش دانشجويان بورسيه در مقطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي:

 1. معرفي دانشجويان از طريق وزارت علوم تحقيقات و فناوري ايران به دانشگاه
 2. راهنمايي و پيگيري امور ثبت نام دانشجو توسط دفتر دانشجويان خارجي
 3. معرفي دانشجو به اداره كل آموزش براي ثبت نام توسط معاونت آموزشي و يا تحصيلات تكميلي دانشگاه براي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
 4. معرفي دانشجو به دانشكده توسط دفتر تحصيلات تكميلي براي مقطع دكتري
 5. معرفي دانشجو به اداره كل آموزش براي ثبت نام پس از دريافت موافقت دانشكده توسط دفتر تحصيلات تكميلي براي مقطع دكتري
 6. تاييد مدارك در سامانه وزارت عتف و پيگيري انجام امور كنسولي دانشجو پس از ثبت نام توسط دفتر دانشجويان خارجي
 7. انجام امور رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه، بيمه، بورس و ... توسط دفتر دانشجويان خارجي

 

مراحل پذيرش دانشجويان غيربورسيه (شهريه پرداز) در مقطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي

 1.  تكميل فرم هاي پذيرش توسط متقاضي
 2. بررسي اوليه فرم هاي پذيرش توسط دفتر دانشجويان خارجي و ارسال به معاونت آموزشي
 3. بررسي فرم ها و مدارك تحصيلي دانشجو توسط شوراي پذيرش دانشجويان خارجي
 4. اعلام نتيجه بررسي به دفتر دانشجويان خارجي و فرد متقاضي
 5. ثبت نام دانشجو در سامانه وزارت علوم تحقيقات و فناوري ايران در صورت موافقت با پذيرش به آدرس http://saorg.ir:8081
 6. انجام امور ثبت نام متقاضي در دانشگاه پس از تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 7. انجام امور مربوط به امور كنسولي و صدور ويزاي تحصيلي توسط دفتر دانشجويان خارجي
 8. انجام امور رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه، بيمه، بورس و ... توسط دفتر دانشجويان خارجي