رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه معاونت دانشجويي با ايجاد محيطي مطلوب، سالم و پويا سعي دارد شرايطي فراهم آورد كه دانشجويان عزيز با آرامش، اميد و نشاط به فعاليت علمي و تحصيلي خود بپردازند. انجام فعاليت هاي دانشجويي و كارهاي گروهي لازمه رشد اجتماعي و كسب مهارت هاي زندگي است كه مورد حمايت اين معاونت مي باشد. با اين رويكرد سعي شده است خدمات و امكانات مورد نياز دانشجويان در زمينه هاي تغذيه، خوابگاه ها، تسهيلات رفاهي، تربيت بدني، بهداشت و مشاوره ارتقاء يابد. اعتقاد داريم ارتقاء سلامت جسم و روان دانشجويان لازمه محيط هاي دانشجويي و بهره وري علمي آنهاست و براي رسيدن به اين اهداف نياز به مشاركت، اعتماد و همراهي دانشجويان مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی