رفتن به محتوای اصلی
x

شروع هر دوره زندگی انسان به معنای مواجهه با شرایط متفاوت و انتظارات جدید، همراه با احساس نیاز به شناخت واقعی موقعیت و کسب مهارت های سازگاری با آن می باشد. دانش آموختگان دانشگاه علاوه بر دانش و مهارت های تخصصی لازم است از توانمندی هایی چون: داشتن مهارت های اجتماعی و زندگی، مدیریت بر استرس، مدیریت بر هیجان ها، ایجاد ارتباط سازنده و موثر با دیگران، اتخاذ سبک های زندگی سازنده و ارتقاء کیفیت زندگی و ... برخوردار باشند.

به منظور رسیدن به اهداف فوق مرکز مشاوره دانشگاه در سال 1368 تاسیس و در طی 30 سال فعالیت خود با ایفای نقش خود در زمینه بهداشت روانی دانشجویان تلاش کرده است تا امر مشاوره را در جامعه دانشگاهی نهادینه کند.

بخش های مختلف مرکز مشاوره شامل:

نام بخش

شماره تماس

واحد مشاوره و درمان

33912460

واحد آموزش

33912640

واحد مددكاري

33912578

واحد پذيرش

33912530-31

واحد روان سنجي

33912584

واحد پژوهش

33912578

 

تحت نظارت وف ایرانی