رفتن به محتوای اصلی
x

شورای صنفی دانشجویی

ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی بر عهده شورای صنفی دانشجویان می باشد.

فریدون فرودی
آبان ماه 1401
دبير شوراي صنفی دانشجویان و کمیته خوابگاه متأهلین
کارشناسی ارشد - توسعه روستایی
علی چراغی
آبان ماه 1401
نائب دبیر-کمیته امورقراردادها-کمیته شهروندی-کمیته حقوقی-کمیته فرهنگی سلامت روان و کمیته خوابگاه پسران
کارشناسی - ریاضیات و کاربردها
امیرعلی قلندری
آبان ماه 1401
کمیته تغذیه
کارشناسی - مهندسی مکانیک
سارا درویش
آبان ماه 1401
کمیته خوابگاه دختران-کمیته فرهنگی و سلامت روان
کارشناسی - شیمی محض
پردیس یاوری
آبان ماه 1401
مسئول کمیته فرهنگی و سلامت
کارشناسی - مهندسی کامپیوتر
امیرحسین پرنده خوزانی
آبان ماه 1401
کمیته آموزشی کارشناسی
مهدیه شیخ
آبان ماه 1401
کمیته آموزش تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی (صنایع غذایی)
رادمهر همدمی
آبان ماه 1401
کمیته ورزشی - کمیته حقوقی و سلامت جسمانی
کارشناسی - مهندسی صنایع
ابوالفضل عزیزی بروجنی
آبان ماه 1401
کمیته روابط عمومی - کمیته شهروندی و کمیته تغذیه
کارشناسی - مهندسی عمران