رفتن به محتوای اصلی
x

شورای صنفی دانشجویی

وحید زهری
آذرماه 1402
دبير شورای صنفی رفاهی دانشجویان
کارشناسی - مهندسی صنایع
نازنین ابراهیمی
آذرماه 1402
نائب دبیر شورای صنفی رفاهی دانشجویان - کمیته خوابگاه ها
کارشناسی - مهندسی کشاورزی
مصطفی مفوضی
آذرماه 1402
کمیته امور قراردادها - کمیته آموزش
کارشناسی - مهندسی برق
عباس کریمیان شمس آبادی
آذرماه 1402
کمیته تغذیه
کارشناسی - مهندسی شیمی
سیدمحمد سیدالمستقیم
آذرماه 1402
کمیته شهروندی
کارشناسی - مهندسی کامپیوتر
امیرحسین صادقی
آذرماه 1402
کمیته حقوقی - کمیته تربیت بدنی
کارشناسی - مهندسی معدن
محدثه السادات طباطبایی
آذرماه 1402
کمیته فرهنگی - کمیته سلامت روان و سلامت جسم
کارشناسی - مهندسی منابع طبیعی

تحت نظارت وف ایرانی