رفتن به محتوای اصلی
x

فاز دوم خوابگاه های خیریه متأهلین امام جواد(ع)دانشگاه صنعتی اصفهان شامل 120 واحد مسکونی افتتاح شد

فاز دوم خوابگاه های خیریه متأهلین امام جواد(ع)دانشگاه صنعتی اصفهان شامل 120 واحد مسکونی افتتاح شد