رفتن به محتوای اصلی
x

دوره آموزشی غیرحضوری و صورت محور قصه من و خدا

به اسـتحضار میرساند دوره آموزشـی غیرحضوري و صورت محور "قصه من وخدا" در تاریخ 11 آبان تا 21 آذر سال جاري به صورت رایگان توسط کانون فرهنگی آیین فطرت توحیدي با همکاري اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برگزار خواهد شد.

این دوره به نحوي طراحی شـده که براي تمامی اقشار دانشـگاهی اعم از اساتیـد محترم، دانشـجویان عزیز، کارمنـدان گرامی و خانواده هایشان، بسـیار مفیـد، جذاب و کاربردي است و باصرف وقت متوسط روزانه کمتر از 30 دقیقه می توانند با استفاده از نشانی http://ktft.ir/fg15 در آن ثبت نام و شرکت نمایند. 

به پیوست، پوستر و فـایلهـاي معرفی (خلاـصه و کامل) این دوره آموزشـی ارسال می گردد.

زمان ثبت نـام دوره از بیست و نهم مهر تـا دهم آبـان می باشد.

فایل
پیوست اندازه
1 (470.76 کیلوبایت) 470.76 کیلوبایت
2 (782.36 کیلوبایت) 782.36 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی