رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

حوزه معاونت دانشجویی با ایجاد محیطی مطلوب، سالم و پویا سعی دارد شرایطی فراهم آورد که دانشجویان عزیز با آرامش، امید و نشاط به فعالیت علمی و تحصیلی خود بپردازند. انجام فعالیت های دانشجویی و کارهای گروهی لازمه رشد اجتماعی و کسب مهارت های زندگی است که مورد حمایت این معاونت می باشد. با این رویکرد سعی شده است خدمات و امکانات مورد نیاز دانشجویان در زمینه های تغذیه، خوابگاه ها، تسهیلات رفاهی، تربیت بدنی، بهداشت و مشاوره ارتقاء یابد. اعتقاد داریم ارتقاء سلامت جسم و روان دانشجویان لازمه محیط های دانشجویی و بهره وری علمی آنهاست و برای رسیدن به این اهداف نیاز به مشارکت، اعتماد و همراهی دانشجویان می باشد. در اين راستا معاونت دانشجويي اهداف ذيل را دنبال مي كند:

  • ارتقاء كمي و كيفي امكانات و خدمات به دانشجويان و ديگر دانشگاهيان، با استاندارهاي قابل قبول.

  • برنامه ريزي و اقدامات لازم براي افزايش شاخص هاي سلامت جسماني، بهداشتي و رواني دانشجويان.

  • ارتقاء سطح ايمني اماكن حضور دانشجويان و دانشگاهيان.

  • ارتقاء حس رضايتمندي، اعتماد، اميد، نشاط، تعاون و امنيت در محيط دانشگاه.

  • تقويت قانون گرايي، مسئوليت پذيري و انضباط تؤام با احترام به كرامت انساني دانشجويان و به رسميت شناختن حقوق آن ها.

  • توسعه ورزش و ارتقاء مهارت هاي زندگي دانشجويان.

  • ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي صنفي دانشجويي.

  • حمايت مادي و معنوي دانشجوياني كه مشكلات مالي دارند.

تحت نظارت وف ایرانی